Dane osobowe
    
Nazwisko:
Imię:
Drugie imię:
Data urodzenia:  Format daty: RRRR-MM-DD
Miejsce urodzenia:
PESEL:
  
Nr dowodu osobistego:
Wydany przez:
Adres do korespondencji
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Województwo:
Numer telefonu:
Numer tel. komórkowego:
Adres e-mail:
Wykształcenie
Rodzaj:
Informacje marketingowe
Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o kursach i szkoleniach realizowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji?Oświadczenie


Informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rektorat@byd.pl +48 52 567 00 48 lub pisemnie na adres: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iodo@byd.pl lub telefonicznie pod numerem +48 52 567 00 48 lub pisemnie na adres: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.